B3 -kielet

2. vuo­den va­lin­nat
– sy­ven­tä­vät kurs­sit W04, W05, W06 (esim. WSAB304)

3. vuo­den va­lin­nat
– sy­ven­tä­vät kurs­sit W07 ja W08 (esim. WSAB307)

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020