Lyhyt matematiikka

2. vuo­den va­lin­nat
– kai­kil­le pa­kol­li­set kurs­sit WMAB04 ja WMAB05
– sy­ven­tä­vä kurs­si WMAB07

3. vuo­den va­lin­nat
– pa­kol­li­nen kurs­si WMAB06
– sy­ven­tä­vät kurs­sit WMAB07 (jos et ole käy­nyt tätä jo 2. vuon­na), WMAB08
– so­vel­ta­va kurs­si WMAB09. WMAB09 on ker­taus­kurs­si, joka on ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan kir­joit­ta­jil­le tär­keä.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020