Fysiikka

2. vuo­den va­lin­nat
– val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit WFY04 ja WFY05
– kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit WFY08 (fy­sii­kan ko­keel­li­nen kurs­si) ja WFY09 (elekt­ro­nii­kan ko­keel­li­nen kurs­si)

3. vuo­den va­lin­nat
– val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit WFY06 ja WFY07
– kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit WFY08 (fy­sii­kan ko­keel­li­nen kurs­si) ja WFY09 (elekt­ro­nii­kan ko­keel­li­nen kurs­si) ja WFY12 (joh­da­tus yli­o­pis­to­fy­siik­kaan)
– so­vel­ta­va kurs­si WFY10 (ker­taus­kurs­si)

Fy­sii­kan aine­re­aa­li­ko­kee­seen osal­lis­tu­van tu­li­si suo­rit­taa kaik­ki kurs­sit, myös ko­keel­li­set (jo­kai­ses­ta kurs­sis­ta on ky­sy­myk­siä, ai­na­kin yksi ky­sy­myk­sis­tä on ko­keel­li­nen).
– 3. vuo­den syk­syl­lä kir­joit­ta­mi­nen ei ole suo­si­tel­ta­vaa. 

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020