Yhteiskuntaoppi

2. vuo­den va­lin­nat

– pa­kol­li­nen kurs­si WYH02 ja­WYH03
– sy­ven­tä­vä kurs­si WYH04

Huom! Yh­teis­kun­ta­oppi suo­si­tel­laan kir­joi­tet­ta­vak­si syk­syl­lä.

3. vuo­den va­lin­nat

– so­vel­ta­va kurs­si WYH05 on yh­teis­kun­ta­opin ker­taus­kurs­si, joka jär­jes­te­tään syk­syl­lä.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020