Kuvataide

Sy­ven­tä­vät kurs­sit WKU03 ja WKU04 voi suo­rit­taa mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja minä vuon­na vain.

So­vel­ta­vat  kurs­sit WKU05 (valo­ku­vaus) ja WKU06 (työ­paja) voi suo­rit­taa mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja minä vuon­na vain.

Huom! Dip­lo­mi­kurs­si WLD02 suo­ri­te­taan vii­mei­sen opis­ke­lu­vuo­den syys­luku­kau­del­la. Suo­ri­tus­oh­jeet ai­neen­o­pet­ta­jal­ta!

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020