Tietotekniikka

– so­vel­ta­va kurs­si WTI01 Tie­to­tek­nii­kan pe­rus­teet 1
Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään pe­rus­oh­jel­mis­to­jen (käyt­tö­jär­jes­tel­mä, teks­tin­kä­sit­te­ly, tau­luk­ko­las­ken­ta, esi­tys­gra­fiik­ka) käyt­töön huo­mi­oi­den myös säh­köi­set yo-ko­keet. Sa­mal­la voi suo­rit­taa vas­taa­via A-kort­ti mo­duu­lei­ta. Ar­vi­oin­ti: suo­ri­tus­mer­kin­tä.

– so­vel­ta­va kurs­si WTI02 Tie­to­tek­nii­kan pe­rus­teet 2
Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään pe­rus­oh­jel­mis­to­jen (gra­fiik­ka, vi­de­on edi­toin­ti, tie­to­kan­nat) käyt­töön huo­mi­oi­den myös säh­köi­set yo-ko­keet. Sa­mal­la voi suo­rit­taa vas­taa­via A-kort­ti mo­duu­lei­ta. Ar­vi­oin­ti: suo­ri­tus­mer­kin­tä.

– so­vel­ta­va kurs­si WTI03 Ro­bo­tiik­ka
Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan oh­jel­moin­nin pe­rus­tei­siin mm. LEGO MINDS­TORMS -ro­bot­tien ja Scratch-oh­jel­moin­ti­kie­len avul­la. Kurs­sil­la har­joi­tel­laan myös Ar­dui­no-alus­to­jen oh­jel­moi­mis­ta ja 3D-mal­lin­nus­ta. Kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen kuu­luu oman pro­jek­ti­työn te­ke­mi­nen. 

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020