Digitaaliset bisneskurssit Lyseon kurssivalikoimaan!

Savonlinnan lyseon lukio tarjoaa yhteistyössä Yrityselämän nuoret sukupolvet-hankkeen (TAT) kanssa Digitaalisia bisneskursseja Lyseon opiskelijoille tästä keväästä alkaen. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä.

Kurssikokonaisuus antaa eväitä erityisesti lukion uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kursseilla opittavat työelämätaidot ovat määritelty mm. hyödyntäen OECD:n 21st Century Skills -listausta. Esimerkiksi ensimmäinen kurssi Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen on sovellettavissa lukion teemakurssiksi Osaaminen arjessa (TO3). Lisäksi kurssikokonaisuus on  opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) nimetty yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella. Digitaalisia bisneskursseja suoritetaan opettajan ohjauksessa ja osin etänä.

Digitaalisten bisneskurssien sisällöt:

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

  • Ensimmäinen kurssi alkaa voitollisella toiminnalla, joka luo pohjan menestyksekkäälle yrittäjyydelle. Tämän lisäksi käsitellään kaupallistamisen prosessia, markkinoinnin merkitystä, asiakasnäkökulmia sekä käydään läpi onnistuneen myynnin edellytyksiä.

Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

  • Kurssilla käsitellään rakentavan vuorovaikutuksen edellytyksiä ja sen merkitystä liiketoiminnassa henkilökohtaisen elämän lisäksi. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin kommunikoida, neuvottelujen vaiheisiin ja tavoitteisiin sekä neuvottelutekniikoihin. Kurssisisltöjen tekemisessä on ollut mukana Crisis Management Initiative (CMI).

Globaalit markkinat

  • Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa. Kurssilla tutustutaan tarkemmin kiertotalouteen sekä liiketoimintakulttuureihin.

Talous, raha ja yrittäjyys

  • Kurssilla keskitytään oman talouden hallintaan ja yritystoiminnan kannattavaan pyörittämiseen. Keskiössä ovat laskentatoimi ja rahoitus, kuten esimerkiksi sijoittaminen. Oman yrityksen perustamiseen tutustutaan startup-maailman kautta. Kurssin sisällön on tuottanut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorit Teemu Malmi ja Vesa Puttonen.