Euroscola-päivä 2020

Euroscola on…

Europarlamentin toisen asteen opiskelijoille järjestämä ja rahoittama vierailu- ja työskentelypäivä EU-parlamentissa Strasbourgissa. Mukaan hyväksytyt koulut kokoavat ryhmän, jossa on 10-25 opiskelijaa ja 1-2 opettajaa. Mukaan voi lähteä myös toimittaja. Kussakin n. 20 vuosittaisessa Euroscola-päivässä on mukana useita satoja osallistujia eri puolilta Eurooppaa. Joku opiskelijoista voi toimia päivän aikana Young Reporter -roolissa ja raportoida päivän tapahtumista kuvaamalla, haastattelemalla ja kirjoittamalla.

Ohjelmassa on…

8.00 – Osallistujien saapuminen Euroopan parlamentin Louise Weiss – rakennukseen

– Turvatarkastus

– Nuorten vastaanotto

– Nimilappujen ja päiväohjelman jako

9.15 – kahvitauko kaikkien osallistujien kanssa

– Päivän ohjelman esittely

– Monikielisten työryhmien perustaminen ja osallistujien jakautuminen niihin

10.00 – Euroopan parlamentin istuntosali (Louise Weiss -rakennus)

– Asettuminen parlamentin jäsenten paikoille

– Tervetulosanat

– Valokuva

– Yksi oppilas kustakin koulusta esittelee koulunsa (1 minuutti/ koulu)

– Kysely

– Euroopan parlamentin virkamiehet esittelevät Euroopan parlamenttia ja Euroopan

unionia

– Kysymyksiä/ keskustelu Euroopan yhdentymisestä

12.45 – Lounas Euroopan parlamentin ravintolassa

– “Eurogame”-pelin aloittaminen ja neljän pelaajan joukkueiden muodostaminen

14.00 – Työryhmien kokoukset valiokuntien kokoushuoneissa: nuoret keskustelevat ja

vaihtavat mielipiteitä keskeisistä Eurooppaa koskevista aiheista, joita on

valmisteltu etukäteen kouluissa. Oppilaat valitsevat keskuudestaan esittelijän ja

sihteerin.

14.30 – Kokous opettajien kanssa ja keskustelu hallintovirkamiehen kanssa

16.00 – Euroopan parlamentin istuntosali: täysistunto, työryhmien raporttien esittely

– Yhteenveto ja ehdotukset

– “Eurogame”-pelin finaali ja palkintojen jako

– Euroscola-diplomien jako

– Eurooppa-hymni

18.00 – Ohjelma päättyy

Savonlinnan lyseon lukio osallistuu…

ensimmäistä kertaa Euroscolaan 23.1.2020. Ryhmässä on mukana 10 toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijaa, joista yksi on vaihto-opiskelija. Marraskuusta asti ryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja valmistautunut niin oman koulun esitykseen kuin ryhmätöihinkin.

Ryhmien aiheet:

YMPÄRISTÖ & UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT ”Miten kestävää kehitystä voidaan edistää?” Voidaanko talouskehitys varmistaa planeettaamme vaarantamatta? Millaista politiikkaa EU:n olisi toteutettava ympäristönsuojelun ja uusiutuvien energiamuotojen alalla? Miten voitaisiin aikaansaada muutos ihmisten käyttäytymisessä? 

TURVALLISUUS & IHMISOIKEUDET ”Voidaanko ihmisoikeuksia rajoittaa, jos turvallisuus on uhattuna?” Mikä on perusvapauksien, kuten sananvapauden, miesten ja naisten tasa- arvon ja tietosuojan, merkitys EU:n kansalaiskulttuurille? Mitä voidaan tehdä, jos jokin EU:n jäsenvaltio loukkaa näitä periaatteita? Pitäisikö EU:n rajoittaa sananvapautta, jos sen turvallisuus on uhattuna? 

NUORET JA ALKOHOLI JA HUUMEET ”Voiko niiden käyttöä välttää?” Mitä riskejä liittyy huumeiden tai alkoholin käyttöön? Voiko ensimmäisen käyttökerran jälkeen tulla riippuvaiseksi? Onko alkoholi huumausaine? Mihin toimiin pitäisi ryhtyä: kieltää vai sallia? Olisiko EU:n lainsäädäntö ratkaisu? 

EU:N TULEVAISUUS ”Miltä EU:n tulevaisuus näyttää?” Mitä ehdottaisitte tehtäväksi, jotta EU vastaisi paremmin omia ihanteitanne? Millaiset suhteet EU:lla olisi oltava naapureihinsa? Millainen rooli EU:lla voisi olla globalisoituneessa maailmassa? Missä määrin EU:n olisi edistettävä omia arvojaan maailmassa? 

MUUTTOLIIKE & KOTOUTTAMINEN ”Millainen rooli EU:lla voisi olla maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa?”  Miten maahanmuuttoa olisi hallittava Euro–Välimeri-alueella? Onko EU:lla velvollisuus osoittaa solidaarisuutta? Miten maahanmuuttajat voidaan kotouttaa harmonisesti eurooppalaiseen yhteiskuntaan? 

NUORTEN TYÖLLISYYS ”Nuorten työllisyys – EU:n haaste?” Millaisia keinoja EU tällä hetkellä asettaa nuorten käyttöön, jotta he löytäisivät työtä? Mihin toimiin jäsenvaltioiden ja EU:n olisi ryhdyttävä, jotta nuorten työllisyys paranisi entistä tehokkaammin?

Matkaan sisältyy…

varsinaisen Euroscola-päivän lisäksi kaksi matkapäivää ja yksi päivä Strasbourgiin tutustumista varten.

Fiilis on…

ennen matkaa odottava ja todella innostunut! Kiitos EU:lle tällaisesta mahdollisuudesta!