Liettua-hanke

Mikä hanke?

Lyseon lukiolla toteutettiin lukuvuonna 2017-2018 yhteistyöhanke liettualaisen Šiauliai Stasys Salkauskis Gymnasiumin kanssa. Sen aiheena oli “Integration of Immigrants in Finland and Lithuania. How to Reduce Emigration from Lithuania?”. Projektiin sisältyi Nordplus Junior -rahoituksella toteutettava matka Šiauliaihin joulukuussa ja sikäläisten opiskelijoiden matka Savonlinnaan huhtikuussa. Hankkeeseen kuului myös yhteistyössä Savonlinnan kristillisen opiston maahanmuuttajalinjan kanssa toteutettava taideprojekti ja näyttely.

Hankkeen tavoitteena oli tutustua maahanmuuttoilmiöön ja maahanmuuttajien tilanteeseen Suomessa ja Liettuassa sekä luoda kontakteja maahanmuuttajiin. Lisäksi hankkeessa tutustuttiin Liettuaan, sen kulttuuriin ja kouluelämään sekä liettualaisiin nuoriin sekä vastaavasti tehtiin suomalaista koulua, Savonlinnaa ja Suomea tutuksi liettualaisille.

Mitä tehtiin?

Maahanmuuttoaihe on ajankohtainen ja sen parissa työskentely toteuttaa opetussuunnitelman tavoitetta oppiainerajojen ylittämisestä ja oppimisympäristöjen laajentamisesta koulurakennuksesta ulospäin.  Projektin työkieli oli englanti, joten se tarjosi erinomaisen mahdollisuuden harjoitella sekä englannin puhumista että kirjoittamista. Stasys Salkauskis Gymnasiumissa opiskellaan ruotsia vieraana kielenä, joten sitäkin voitiin tarpeen mukaan käyttää.

Projektissa oli mukana  15  Lyseon opiskelijaa, jotka työskentelivät elokuusta alkaen maahanmuuttoon liittyvän tiedonhaun sekä koulun, kaupungin ja kotimaan esittelyjen parissa. Tiedonhakuun sisältyi mm. maahanmuuttoasioiden parissa työskentelevien viranomaisten vierailuja ja haastatteluja. Opiskelijat keräävät tekemänsä tehtävät portfolioon ja töitä esiteltiinn Liettuan-vierailulla. Koulun muutkin opiskelijat ottavat osaa hankkeeseen, kun eri oppiaineiden kurssilla toteutetaan sen aihepiiriin liittyviä tehtäviä.

Joulukuussa tehdyn Liettuan-matkan aikana opiskelijat työskentelivät työpajoissa maahanmuutto- ja maastamuuttoaiheen parissa. Ryhmä vieraili myös koulussa, jossa on paljon maahanmuuttajaoppilaita, ja he esittivät hankkeen osallistujille tanssi- ja musiikkipitoista ohjelmaa. Vapaa-aikaa vietettiin isäntäperheiden kanssa sekä tutustumalla paikalliseen suklaatehtaaseen. Yksi päivä käytettiin retkeen, jonka aikana käytiin Liettuan tunnetuimpiin nmähtävyyksiin kuuluvalla Ristikukkulalla ja naapurimaan Latvian pääkaupungissa Riiassa joulumarkkinoilla. Mieleenpainuva osuus matkasta oli lyseolaisten osallistuminen Stasys Salkauskis -lukion Lucia-kulkueeseen, jossa Lucia-neitona esiintyi Suvi Sinnemäki.

Liettualaisten vastavierailun aikana keskityttiin enemmän käytännön yhteistyöhön maahanmuuttajien kansaa. Kahtena työskentelypäivänä Savonlinnan kristillisellä opistolla lyseolaiset, liettualaiset ja maahanmuuttajaopiskelijat tekivät monikulttuurisissa ryhmissä kierrätysmateriaaleista taidetouksia. Yhteistä “Tunteet”-teemaa lähestyttiin monesta näkökulmasta. Teokset ripustettiin esille Savonlinnan kaupunginkirjastoon ja tapahtumaa juhlistettiin avajaisilla. Vierailun ohjelmassa oli myös Lyseoon ja Savonlinnaan tutustumista sekä vapaa-aikaa isäntäperheiden kanssa.

Hankkeen vastuuopettajina Lyseolla toimivat Annas Booth ja Virpi Loikkanen ja Savonlinnan kristillisellä opistolla Helena Strand. Stasys Salkauskis Gymnasiumin vastuuopettajat olivat  Neringa Čekanauskienė ja Zaneta Sabuckiene.

Tietoa muualla

Lyhyt kuvaus hankkeesta on koulun vuosikertomuksessa 2018.

Itä-Savo-lehden juttu 25.4.2018:

Onko viha punainen vai musta? Oma kulttuuri määrääkin värien tulkinnan, huomasi kansainvälinen taideprojektiryhmä Savonlinnassa