Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-ohjaus

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin tapahtuu marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Lukion määräajat ilmoittautumiselle vaihtelevat vuosittain ja ne on kerrottu tarkemmin koulumme kalenterissa.

Tutkinnon valmistumisen jälkeinen uusinta tai tutkinnon täydentäminen

Valmistumisen jälkeen voit ilmoittautua uusimaan tai täydentämään tutkintoasi, jos olet Savonlinnan lyseon lukiosta valmistunut opiskelija. Mikäli olet valmistunut jostakin toisesta lukiosta, ole yhteydessä kyseiseen lukioon.

Valmistunut opiskelija voi ilmoittautua yo-kokeeseen tulostamalla ja täyttämällä alla olevan lomakkeen. Lomake tulee allekirjoittaa ja palauttaa määräaikaan mennessä joko sähköpostin liitteenä (tuija.miettinen@savonlinna.fi), postitse tai tuomalla lomake koulun postilaatikkoon tai kansliaan. Koronan aikana suositellaan lomakkeen toimittamista sähköisesti tai postitse.

Koulu lähettää laskun kevään kirjoittajille tammikuun aikana ja syksyn kirjoittajille kesäkuun aikana. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla kevään kirjoituksiin infomateriaalia tammikuussa ja syksyn kirjoituksiin elokuussa. Näihin materiaaleihin tulee tutustua huolella ennen yo-kokeita. Ilmoittautuminen kirjoituksiin on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua ilmoittautumisen jälkeen, vaikka opiskelija olisi esim. saanut jatko-opintopaikan ennen kirjoituksia. Jos opiskelija ei ilmoittautumisesta huolimatta aio osallistua kirjoituksiin, hän on velvollinen maksamaan kirjoitusmaksut ja ilmoittamaan rehtorille kirjoituksista poisjäämisestä hyvissä ajoin. ​

Alustavan arvostelun pisteitä opiskelija voi kysyä sähköpostitse kirjoitetun aineen aineenopettajalta (etunimi.sukunimi@savonlinna.fi) aikaisintaan kahden viikon kuluttua kirjoitusajankohdasta.

Ilmoittautumislomake:

Download (DOCX, 14KB)

Kokeen taso:

  • toinen kotimainen kieli, pitkä = A, keskipitkä = B
  • vieras kieli, pitkä = A, lyhyt = C
  • matematiikka, pitkä = A, lyhyt = B

Tutkintoa voi täydentää vasta koko tutkinnon saamisen jälkeen. Täydentäjänä voi kirjoittaa saman aineen eri tason, esim. tutkinnossa lyhyt matematiikka, täydentäjänä pitkä matematiikka.

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin lukio-opintojen aikana

Lukiossamme kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat ylioppilaskirjoituksiin omassa wilmassa lomakkeella ”Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin Lyseo”. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen annetaan wilmassa ja ryhmänohjauksissa.

Valmistuneen opiskelijan jatko-ohjaus

Uuden lukiolain myötä lukiosta valmistuvalla nuorella on jatkossa oikeus saada opinto-ohjausta vuoden ajan valmistumisensa jälkeen. Ohjausta on saatavilla lukioiden lukuvuoden aikana. Myös Savonlinnan kaupungin Ohjaamon (Ohjaamo Savonlinna) sekä te-palveluiden palvelut ovat nuorten käytettävissä.

Valmistunut opiskelija voi olla yhteydessä lukionsa opinto-ohjaajaan puhelimitse tai sähköpostilla. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät koulun kotisivujen yhteystiedoista.