Korkeakouluopintoja lukiolaisille

Lukiossa voit sisällyttää opintoihisi myös korkeakoulujen opintoja. Lukiolaisille suunnatut opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Alle on koottu joitakin korkeakoulujen sivustoja, joilla voit tutustua lukiolaisille sopiviin opintojaksoihin tarkemmin. Kiinnostavia opintojaksoja voit löytää myös muiden oppilaitosten omilta sivuilta.

Korkeakouluopintojen suorittaminen lukiossa mahdollistaa

  • eri alojen opintoihin tutustumisen jo lukioaikana
  • kokemukset itsenäisestä työskentelystä ja verkko-opinnoista
  • suoritettujen opintojen hyväksiluvun myöhemmissä opinnoissa

Ammattikorkeakoulujen opintojaksoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin avoimen amk:n opinnot ovat maksuttomia lukiolaisille. Xamkin koulutuskalenterista voit etsiä sinulle sopivia avoimen amk:n opintoja ja verkko-opintoja. Lukiolaisen kannattaa tarkistaa opintojakson kuvauksesta opintojakson kohderyhmä ja vaadittu aiempi osaaminen. Koulutuskalenteriin pääset täältä: Koulutuskalenteri – Xamk

Yliopistojen opintojaksoja

Itä-Suomen yliopisto UEF:n avoimen yliopiston sivuilla on myös lukiolaisten oma osio, josta löydät verkko-opintoja mm. metsätieteistä, oikeustieteestä ja psykologiasta. Tutustu opintojaksoihin tarkemmin: Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto Savonlinnan lyseon lukiolla on yhteistyösopimus UEF:n kanssa ja siksi opinnot ovat Lyseon opiskelijoille maksuttomia.

Oulun avoimen yliopiston sivuille on koottu lukiolaisille maksuttomia opintojaksoja mm. lääketieteen ja luonnontieteen aloilta. Tutustu tarjontaan täällä: Avoimen yliopiston opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille | Oulun yliopisto

Jyväskylän yliopisto JYU on koonnut avoimen yliopiston sivuille lukiolaisille sopivia opintojaksoja mm. liikunta- ja terveystieteisiin sekä kauppatieteisiin liittyen. Opinnot ovat maksullisia opiskelijalle. Tutustu opintojaksoihin tarkemmin: Jyväskylän yliopiston opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta järjestää joitakin maksuttomia opintojaksoja avoimen yliopiston kautta. Opintojaksot liittyvät mm. ohjelmointiin ja tietoverkkoihin. Lisätietoja: Avoin opiskelu IT-tiedekunnassa

Helsingin yliopiston sivuilla on tarjolla lukiolaisille avoimia ja maksuttomia tiedeopintoja: Lukiolaisten ja toisen asteen tiedeopinnot

Väyläopinnot yliopistoon

Väyläopintojen kautta voit saada suoraan opiskelupaikan yliopistosta, kun olet suorittanut riittävästi avoimen opintoja. Kaikkien yliopistojen väyläopinnot löytyvät opintopolusta.

Jyväskylän yliopisto järjestää tietotekniikan väyläopintoja etäopintoina Savonlinnaan. Opintoja voi suorittaa jopa 16 opintopistettä ja näiden opintojen kautta on mahdollista saada opiskelupaikka Jyväskylästä. Lisätietoja löydät täältä.