Huoltajalle

Lukio-opinnot Lyseolla

Lyseon aikataulut ja käytänteet

  • Lukuvuoden työajat ja tapahtumat (mm. yo-kirjoitukset, lakkiaisten ajankohta) löytyvät Yleistä -osiosta.
  • Tietoa lukion käytänteistä (mm. poissaolot, arviointi, opintojaksojen uusiminen) löytyy Opiskelijalle-sivulta kohdasta Tietoa opinnoista.

Tekoäly ja sen käyttö opiskelussa

Kodin ja koulun yhteistyö

  • Lukioon siirtyminen on iso askel nuoren ja koko perheen elämässä. Opiskelu toisella asteella on paljon peruskoulua itsenäisempää. Opintojen aikana nuori ottaa enemmän vastuuta opiskelustaan, mutta tarvitsee edelleen vanhemman tukea ja kannustusta. Vanhempainliiton opas toiselle asteelle siirtyville tarjoaa tukea ja apua nuoren toiselle asteelle siirtymiseen ja siihen liittyviin pohdintoihin.

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, Triangeli-hanke

Lyseo on mukana Triangeli-hankkeessa (Triangeli-nuorilähtöisesti-oppilaitosten-perheyhteistyötä-rakentamassa), joka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja MLL:n 1.8.2023 käynnistämä hanke. Yhteistyön tavoitteena on kehittää eteläsavolaista oppilaitosnuorisotyötä. Lyseolla hankkeen painopisteenä on tänä lukuvuonna ollut huoltajien vahvempi osallistaminen koulun toimintaan opiskelijoita kuunnellen. Kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä lähdettiin liikkeelle syyslukukaudella 2023 siten, että ensin kartoitettiin sekä opiskelijoiden että huoltajien näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyön muodoista ja eri mahdollisuuksista. Syksyllä pari ykkösten perusryhmää pohti kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja toiveita OP01-opintojakson aikana. Opiskelijat kertoivat vapaamuotoisesti ajatuksistaan seuraavasti:

Millä eri tavoin vanhemmat ja huoltajat voivat parhaiten tukea ja auttaa lukiolaista hänen lukiopolullaan ja lukion jälkeisen elämän pohdinnassa?

Toivon vanhemmilta tukea ja apua sitä tarvittaessa. Vanhemmat voivat auttaa lasta lukiopolullaan olemalla aktiivinen ja kiinnostunut lapsen opinnoista, olemalla avarakatseinen lapsen tulevaisuuden suhteen ja kuunnella mitä lapsi itse haluaa tulevaisuudestaan ja opinnoista. En toivo vanhemmiltani liiallista painostusta tai liian korkeita odotuksia.

“Vanhempien pitää auttaa jos nuori tarvitsee opinnoissaan apua. Vanhemman pitää seurata wilmaa päivittäin, että hän on kartalla asioista. Vanhemmat eivät saa painostaa/velvoittaa nuorta hyviin arvosanoihin, mutta pitää huolta, että koulu etenee ja asiat opitaan, mikä on tärkeintä.“

 “Huoltajat ovat kiinnostuneita ja tarjoavat mahdollista apua lukioasioissa kuten kokeisiin kertaamisessa. He kuuntelevat nuoren toiveita ilman tuomitsemista ja auttavat hahmottamaan tulevaisuutta. Huoltajat voivat myös auttaa nuorta tasapainottamaan arkea. Huoltajien pitää kuitenkin muistaa, että usein nuori tietää parhaiten opiskelustaan.”

 Tukea ja ymmärrystä enemmän” 

 “Kysellä tarvitseeko oppilas apua”

“Vanhemmat voivat tukea / auttaa lukiolaista mm koulutehtävissä. Huoltaja 

voi kertoa mm omasta opiskelu elämästä ja antaa omia kokemuksiaan.”

“Toivon, että vanhempani luottavat minuun ja he eivät katsoisi tarkasti numeroita eikä merkintöjä ja en toivo paineita keltään tai sitä että he kritisoivat tekemistäni”

“Toivon tsemppaamista, auttamista, tukea. En toivo vanhemmilta painostamista kouluasioihin.”

 Missä koulun toiminnassa (esim. mahdollinen vanhempainyhdistys, työelämäyhteistyön kehittäminen, avoimet ovet jne.) lukiolaiset voisivat nähdä huoltajia mukana?

“Mielestäni toimivia voisivat olla vanhempainyhdistys ja työelämän kehittäminen. Nämä auttaisivat lukion kehittämistä huoltajien näkökulmasta ja työelämätietouden vahvistaminen auttaisi nuoria tulevaisuuden kanssa.” 

“En tiedä toimisiko mikään, koska vanhemmillakin on jo ihan tarpeeksi kiireitä ja 

iskä tulee vanhempainjuttuihin nykyäänkin vain, koska on pakko”.

 Työelämäyhteistyön kehittäminen, koska nuorille olisi hyvä kertoa miten työarki toimii. Voisin nähdä tämän silleen, että joillain tunneilla vanhemmat tulisivat kertomaan erilaisista töistä. Se voisi toimia hyvin, koska se on kaikilla nuorilla edessä.”

 “Työelämä vois olla tosi kiva silleen ku ajatellaan jatkon kannalta nii ois varmasti myös opiskelijoille kiva kuulla eri ammateista.”

“Avoimet ovet -päivä ei kävisi kuitenkaan todennäköisesti monille vanhemmille työvuorojen takia mutta se olisi mielenkiintoista tutustuttaa vanhemmat siihen, mitä nykypäivän lukio-opiskelu todellisuudessa on.”

Huoltajien ajatuksia kodin ja koulun yhteistyöstä ja Lyseon toiminnasta kartoitettiin joulukuussa 2023: Yhteenveto Lyseon huoltajakyselystä 2023-2024. Lisäksi huoltajien edustajia oli ensimmäistä kertaa mukana tänä lukuvuonna Lyseon koulukohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Huoltajat huomioitiin Lyseon kotisivujen kehittämistyössä siten, että huoltajille on nyt tehty Lyseon kotisivuille erillinen Huoltajalle -osio, jonka tavoitteena on lisätä ja vahvistaa kodin ja koulun välistä tiedonkulkua sekä tuoda näkyväksi yhteistyön eri muotoja.

Huhtikuussa (4.4.2024) Triangeli – hanke järjesti Savonlinnan Wanhalla Kasinolla asiantuntijaillan, jonka teemana oli opiskelijoiden keskittymisen tukeminen. Asiantuntijailta kohdennettiin toisen asteen opiskelijoiden läheisille. Myös opiskelijat, koulujen henkilöstö ja kaikki asiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita mukaan. Asiantuntijaillassa käytiin keskustelua siitä, miltä keskittymisen haasteet opiskelijoiden arjessa näyttävät, mikä haasteita tuottaa ja kuinka tuemme opiskelijoitamme tässä asiassa. Tapahtumassa kuultiin asiantuntija Susanna Sillanpään alustus, jonka jälkeen paneelissa keskusteltiin alueen ja oppilaitosten asiantuntijoiden kanssa. Kuinka voimme tukea nuortemme keskittymistä opinnoissaan, sekä parantaa omaa keskittymistämme? Paneelissa keskustelua aiheen ympärillä jatkoivat Savonlinnan nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Lyseon edustajana paneelissa oli opinto-ohjaaja Pia Riekkinen.

Triangelihankkeen edustajat Helinä ja Miisa olivat mukana kakkosten viimeisillä OP02- oppitunneilla toteuttamassa ”Itsenäistymisen tilkkutäkki – työpajaa”. Opiskelijat pääsivät ryhmissä keskustelemaan nuoren itsenäistymiseen liittyvistä asioista. Pohdittavina kysymyksinä oli mm.

  • Mitä odotat itsenäistymiseltä ja mitä uutta toivoisit elämääsi itsenäistymisen myötä?
  • Mikä säilyy tai toivot säilyvän itsenäistyessä samanlaisena kuin ennen?
  • Keneltä voit kysyä apua ja tukea? Millaista tukea heiltä toivoisit?
  • Mitä tunteita itsenäistyminen herättää?
  • Millaisia kokemuksia ja asioita tulevaisuudelta odotat? Mitä uutta haluaisit oppia ja kokea?

Työpajan päätteeksi jokainen ryhmä esitteli oman tuotoksensa toisilleen. Työpajatyöskentely sujui oikein hyvin ja itsenäistymisen tilkkutäkeistä tuli ainutlaatuisia opiskelijoiden haaveineen ja unelmineen. Tulevaisuususko oli vahvaa ja opiskelijoille merkittävistä läheisistä nousi esille huoltajien ja kavereiden rooli ja erityisesti heiltä saama tuki ja apu. Näitä merkityksellisiä ihmissuhteita halutaan vaalia ja ylläpitää jatkossakin. ”Tilkkutäkkimenetelmä” oli oikein toimiva pienryhmätyöskentelyn muoto ja se herätteli mukavalla tavalla kakkosia pohtimaan lukion jälkeistä elämää.

 

Yhteenveto Lyseon huoltajakyselystä 2024-2024

Joulukuussa 2023 Lyseolla toteutettiin huoltajakysely, jonka tavoitteena oli selvittää huoltajien käsityksiä ja toiveita Lyseon toimintaan liittyen. Saatua palautetta hyödynnetään Lyseon kehittämistyössä. Kyselyssä kartoitettiin huoltajien näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä ja Lyseosta opiskelupaikkana. Kyselyyn vastasi 89 huoltajaa. Kyselyn yhteenvetoon pääset tutustumaan täällä: Yhteenveto Lyseon huoltajakyselystä 2023-2024

Vanhempainiltojen materiaalit

Kakkosten vanhempainillan materiaalit 23.1.2024

Ylioppilastutkinnon rakenne

Download (PDF, 1.13MB)

Ryhmänohjaajien materiaali

Download (PDF, 1.22MB)

Lukiolaisbarometrin 2022 kooste

Download (PDF, 205KB)

Abien vanhempainillan 21.11.2023 materiaalit

Download (PDF, 859KB)

Download (PDF, 675KB)

Ykkösten vanhempainillan 10.10.2023 materiaalit

Download (PDF, 409KB)

Lukion aloittavien vanhempainilta ti 15.8.2023

Download (PDF, 233KB)