Robot Dance

Robot Dance on kolmivuotinen v. 2018 käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on lisätä robotiikan ja koodaamisen osaamista ja luoda käytänteitä niiden käytölle opetuksessa. Hankkeessa on mukana kouluja Walesista, Espanjasta ja Suomesta ja siihen sisältyy opettajien ja opiskelijoiden vierailuja osallistujamaihin. Lyhyt kuvaus hankkeesta  koulun vuosikertomuksessa 2018.

Hankkeen vastuuopettajina toimivat Ville Holopainen ja Henna-Mari Pelvo.