SuShi

 

Sustainability studies in High Schools (SuShi)

Sustainability studies in high schools eli SuShi-hanke on Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen Tasavallan rahoituksella toteutuva CBC-hanke. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Hankkeen sopimus allekirjoitettiin Pietarissa 18.4.2019. Kolmivuotinen hanke alkoi 15.8.2019. Hankkeen pääkoordinoija on Savonlinnan lyseon lukio. Muut hankekumppanit ovat Savonlinnan taidelukio ja Pietarin koulut 24, 32, 586 ja 642. Hankkeen avainsanoja ovat lukioaineiden integrointi, kestävä kehitys ja Venäjä-yhteistyö. Kestävän kehityksen teemoja on tarkoitus tarkastella kestävyyden eri ulottuvuuksien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen) näkökulmista. Hankkeen tehtävänä on kestävän kehityksen lukiokurssien laatiminen oppiainerajat ylittäen ja uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten opettajien kesken. Hankkeen keskiössä ovat opiskelijat, jotka syventävät tietämystään kestävästä kehityksestä Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi tavoitteena on tehdä yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Projektikielenä on englanti. Hankkeessa yhteistyönä laaditut ensimmäiset kurssit järjestetään projektiviikolla 3. – 9.4.2020 Pietarissa ja Savonlinnassa. Hanke päättyy 14.8.2022.